×
خانه » محصول » آموزش فتوشاپ 2021 Photoshop CC ( ❤️ 100% کاربردی و رایگان ) – 101 جلسه

آموزش فتوشاپ 2021 Photoshop CC ( ❤️ 100% کاربردی و رایگان ) – 101 جلسه

 • 4958 دانشجو
 • سطح دوره : پیشرفته و مبتدی
 • نوع دوره : آنلاین
 • شامل 101 درس جلسه
 • 11 ساعت 40 دقیقه آموزش
 • رایــگان
  (دیدگاه 52 کاربر)
  آموزش فتوشاپ 2021 Photoshop CC ( ❤️ 100% کاربردی و رایگان ) – 101 جلسه

  فهرست پخش

  ۲ مقدمه
  • مقدمه
   ۰۰:۴۰
  • رستر و وکتور چیست
   ۰۵:۲۴
  • محیط کاربری نرم افزار فتوشاپ
   ۰۹:۳۸
  ۳ ایجاد پروژه در فتوشاپ
  • ایجاد یک پروژه در فتوشاپ
   ۰۹:۳۲
  • ایجاد یک پروژه در فتوشاپ - ادامه
   ۰۵:۰۴
  • انتخاب رزولوشن در فتوشاپ
   ۰۹:۳۲
  • انتخاب رزولوشن در فتوشاپ - ادامه
   ۰۲:۱۸
  • کار کردن با Color Mode در فتوشاپ
   ۰۷:۵۷
  • کار کردن با Color Mode در فتوشاپ - ادامه
   ۰۵:۲۳
  • کار کردن با Color Depth و BackGround Content در فتوشاپ
   ۰۸:۵۲
  • ایجاد یک پروژه در فتوشاپ - نهایی
   ۰۸:۱۸
  ۴ باز کردن پروژه در فتوشاپ
  • باز کردن یک پروژه در فتوشاپ
   ۰۷:۲۷
  • ابزارهای Tools ،Zoom و Hand در فتوشاپ
   ۱۱:۲۲
  • پنل Navigator در فتوشاپ
   ۰۴:۴۳
  ۵ آموزش کار با ابزار ها
  • ابزارهای Move Tool و Transform در فتوشاپ
   ۱۰:۰۳
  • معرفی پنل Layers در فتوشاپ
   ۰۶:۴۱
  • انتخاب یک لایه در فتوشاپ
   ۰۸:۱۸
  • کار با پنل Layers در فتوشاپ
   ۰۷:۰۳
  • کار با ابزار Rectangular Marquee برای فتومونتاژ کردن در فتوشاپ
   ۰۹:۱۰
  • عملکرد Feather در فتوشاپ
   ۰۵:۴۱
  • دیگر ابزارهای Marquee (ابزار Elliptical ،Single Row و Single Column) و عملکرد Anti-alias در فتوشاپ
   ۰۷:۱۴
  • مجموعه ابزارهای Lasso در فتوشاپ
   ۰۷:۴۲
  • ابزارهای Quick Selection در فتوشاپ
   ۰۵:۴۶
  • ابزار Magic Wand در فتوشاپ
   ۰۷:۳۸
  • ابزار Crop در فتوشاپ
   ۰۸:۲۳
  • ابزار Slice در فتوشاپ
   ۰۶:۳۸
  • کار کردن با Guide در فتوشاپ
   ۰۷:۳۲
  • ابزار Eyedropper در فتوشاپ
   ۰۶:۰۵
  • کار با پنل Info و ابزار Ruler
   ۰۷:۰۶
  • ابزار Note در فتوشاپ
   ۰۳:۵۰
  • ابزار Count در فتوشاپ
   ۰۳:۳۶
  • ابزار Brush در فتوشاپ
   ۰۶:۳۰
  • ابزار Pencil در فتوشاپ
   ۰۳:۴۰
  • ابزار Color Replacement در فتوشاپ
   ۰۳:۲۴
  • عملکرد Opacity در فتوشاپ
   ۰۳:۴۹
  • ابزارهای Spot Healing ،Healing و Patch در فتوشاپ
   ۰۷:۵۱
  • ابزارهای Content Aware Move و Red Eye در فتوشاپ
   ۰۴:۴۲
  • ابزارهای Clone Stamp و Pattern Stamp در فتوشاپ
   ۰۴:۲۱
  • ایجاد و بارگذاری pattern در فتوشاپ
   ۰۷:۲۲
  • ابزارهای History و Art History Brush در فتوشاپ
   ۰۴:۲۵
  • مجموعه ابزار Erasers در فتوشاپ
   ۰۷:۳۱
  • استفاده از Solid Color و Gradient در فتوشاپ
   ۰۶:۴۸
  • ابزار Paint Bucket در فتوشاپ
   ۰۳:۵۴
  • ابزار Gradient در فتوشاپ
   ۱۰:۵۰
  • ویرایش و ایجاد Gradient در فتوشاپ
   ۰۸:۰۱
  • ابزارهای Dodge و Burn در فتوشاپ
   ۱۴:۳۴
  • ابزار Sponge در فتوشاپ
   ۰۷:۵۴
  • ابزار Blur در فتوشاپ
   ۰۳:۵۷
  • ابزار Sharpen در فتوشاپ
   ۰۲:۴۵
  • ابزار Smudge در فتوشاپ
   ۰۴:۲۲
  • ابزار Type در فتوشاپ
   ۱۰:۰۶
  • تایپ فارسی در فتوشاپ
   ۰۱:۰۷
  • کار با پنل Character در فتوشاپ
   ۱۱:۰۸
  • مجموعه ابزار Type و عملکرد Warp Text در فتوشاپ
   ۰۸:۳۳
  • ابزار Shape در فتوشاپ
   ۰۷:۴۱
  • ابزار Shape در فتوشاپ - ادامه
   ۰۹:۰۱
  • تفاوت شکل های Raster و Vector
   ۰۴:۴۹
  ۶ ایجاد استایل در فتوشاپ
  • عملکرد Layer Style و ایجاد استایل ها در فتوشاپ - 1
   ۰۵:۵۰
  • عملکرد Layer Style و ایجاد استایل ها در فتوشاپ - 2
   ۰۵:۰۷
  • عملکرد Layer Style و ایجاد استایل ها در فتوشاپ - 3
   ۱۱:۳۶
  • عملکرد Layer Style و ایجاد استایل ها در فتوشاپ - 4
   ۰۴:۴۴
  • عملکرد Layer Style و ایجاد استایل ها در فتوشاپ - 5
   ۰۸:۲۱
  • عملکرد Layer Style و ایجاد استایل ها در فتوشاپ - 6
   ۰۷:۳۷
  • عملکرد Layer Style و ایجاد استایل ها در فتوشاپ - 7
   ۱۰:۱۶
  • عملکرد Layer Style و ایجاد استایل ها در فتوشاپ - 8
   ۰۸:۴۴
  • عملکرد Layer Style و ایجاد استایل ها در فتوشاپ - 9
   ۰۴:۳۲
  • عملکرد Layer Style و ایجاد استایل ها در فتوشاپ - 10
   ۱۳:۰۰
  ۷ آموزش عملکرد ها در فتوشاپ
  • عملکرد Shape و Path در فتوشاپ
   ۰۶:۳۴
  • ابزارهای Path Selection و Direct Selection در فتوشاپ
   ۰۸:۰۴
  • ابزار Pen در فتوشاپ
   ۱۲:۵۱
  • کار با path در فتوشاپ
   ۰۴:۵۴
  • عملکرد Load Path as a Selection در فتوشاپ
   ۰۷:۴۶
  • ابزار Curvature Pen در فتوشاپ
   ۰۷:۰۶
  • پنل history در فتوشاپ
   ۰۸:۲۸
  • عملکرد Global Light در فتوشاپ
   ۰۳:۱۰
  • پنل adjustment در فتوشاپ
   ۰۶:۲۲
  • عملکرد Brightness و Contrast در فتوشاپ
   ۰۳:۰۱
  • عملکرد Levels در فتوشاپ
   ۱۰:۴۳
  • عملکرد Curves در فتوشاپ
   ۰۶:۴۴
  • عملکردهای Exposure و Vibrance در فتوشاپ
   ۰۷:۰۸
  • عملکرد Hue Saturation در فتوشاپ
   ۰۵:۳۷
  • عملکرد Color Balance در فتوشاپ
   ۰۳:۰۴
  • ایجاد یک لایه جدید در فتوشاپ
   ۰۴:۴۴
  • عملکرد Black and White در فتوشاپ
   ۰۴:۵۸
  • عملکردهای Photo Filter و Color Luckup در فتوشاپ
   ۰۸:۴۷
  • عملکردهای Invert ،Posterize و Threshold در فتوشاپ
   ۰۵:۳۲
  • عملکردهای Selective Color و Gradient Map در فتوشاپ
   ۰۵:۳۸
  • پنل Adjustments در فتوشاپ
   ۰۷:۰۶
  • عملکرد Layer Mask در فتوشاپ
   ۰۷:۱۰
  • عملکرد Smart Object در فتوشاپ - 1
   ۰۶:۵۰
  • عملکرد Smart Object در فتوشاپ - 2
   ۰۵:۵۳
  • عملکرد Smart Object در فتوشاپ - 3
   ۰۴:۱۹
  • عملکرد Image Size در فتوشاپ
   ۰۸:۱۴
  • عملکرد Canvas Size در فتوشاپ
   ۰۸:۴۰
  • عملکرد Merge و Flatten بر روی لایه ها در فتوشاپ
   ۰۵:۲۵
  ۸ آموزش فیلتر ها در فتوشاپ
  • عملکرد Gallery Filters در فتوشاپ
   ۱۳:۵۱
  • عملکرد Blur Filters در فتوشاپ
   ۰۹:۳۷
  • عملکرد Blur Gallery در فتوشاپ
   ۰۸:۳۹
  • عملکرد Blur Gallery در فتوشاپ - ادامه
   ۰۷:۰۷
  • عملکرد Render Filters در فتوشاپ
   ۰۸:۲۹
  ۹ ویدئوی نهایی
  • فاینال
   ۰۱:۲۲

  **تغییرات جدید نرم افزار فتوشاپ 2021 در حال ضبط مجدد هستند بزودی به صورت کاملا رایگان قرار داده خواهند شد.

  آیا میخواهید از رشته گرافیک کسب درآمد کنید؟

  • آیا دوست دارید بر نرم افزارهای معروف گرافیکی دنیا مسلط شوید؟
  • آیا علاقه دارید هر طرحی که به ذهنتان رسید (یا روی کاغذ کشیدید) را به صورت دیجیتالی پیاده‌سازی کنید؟

  پایه تا حرفه ای آموزش تخصصی فتوشاپ ؟

  این دوره یک راه آموزشی دقیق برای یادگیری و تسط بر نرم افزار مطرح گرافیکی فتوشاپ است. با یادگیری و تسلط بر محتوای آموزشی این دوره میتوانید وارد بازار کار گرافیک شوید و در شرکت های خصوصی و دولتی استخدام شوید (البته که میتوانید به صورت فریلنسر در خانه نیز کسب‌درآمد نمائید.)

   

  این دوره آموزشی شامل 101 قسمت تست و تایید شده است که با استفاده از یادگیری نرم‌افزار فتوشاپ، شما را از یک فرد علاقه‌مند به گرافیک، به یک گرافیست کاربلد تبدیل مینماید.

  فتوشاپ (Adobe Photoshop): معروف‌ترین و محبوب‌ترین نرم‌افزار پیکسلی گرافیکی در جهان و ایران است. نرم افزاری که در هر سمتی شغلی که باشید نیاز به کار با آن پیدا می‌کنید.

  اهمیت آموزش فتوشاپ

  در دنیای مدرن امروزی همه چیز در حال تغییر و تحول است که از آن جمله می توان به تغییرات ایجاد شده در زندگی روزمره اشاره کرد. در واقع پیشرفت علم و تکنولوژی سبب ایجاد تغییرات و پیشرفت های زیادی در عصر حاضر گردیده است. افراد زیادی برای مطابقت دادن زندگی خود با عصر تکنولوژی و فناوری های مختلف، به دنبال کسب دانش در زمینه زندگی دیجیتال هستند و برای این منظور خواهان استفاده از جلوه های بصری بهتر و گرافیک های زیبا در زندگی خود هستند به همین دلیل است که یادگیری فتوشاپ در عصر حاضر، یکی از مهارت های ایده آل در زندگی هر فردی به شمار می رود.

  برخی از کاربرد های اساسی فتوشاپ

  1. ویرایش کامل تصاویر
  2. طراحی و نقاشی دیجیتال بر روی جلد مجلات و کتاب ها
  3. ساخت و ویرایش طرح های گرافیکی زیبا
  4. طراحی قالب یک وبسایت با فتوشاپ
  5. امکان ویرایش ویدئو و خلق ویدئو های جذاب

  چشم انداز کلی درآمد زایی با فتوشاپ

  خبر خوب اینکه شما بعد از گذراندن این دوره میتوانید صفر تا صد یک کار را به عهده بگیرید و می توانید به عنوان یک طراح گرافیکی کارت ویزیت، پوستر، بروشور، مجله، بنر، لوگو، آیکون و … طراحی کنید و همچنین می توانید طراحی قالب سایت انجام بدهید که خیلی پر در آمد و هیجان انگیزه می باشد و یکی از درآمد های خوبی هم که این روز ها می شود با فتوشاپ به دست آورد، روتوش و ویرایش عکس ها می باشد که هم می توانید در آتلیه ها کار کنید و هم به صورت آزاد که در هر دو روش می توانید درآمد های خیلی خوبی داشته باشید. به صورت فریلنسر هم می توانید کار کنید و اگر خواستین خیلی حرفه ای باشید علاوه بر تسلط کافی در فتوشاپ مهارت دیگه ای هم نیاز دارین مثل طراحی لوگو که این مهارت جذاب را هم می توانید در داخل این دوره به خوبی یاد بگیرید.

  ۰ تا ۱۰۰ آموزش گرافیک دارای پیش نیازهایی می باشد که قبل از ثبت نام می بایست به آنها توجه کنید تا در ادامه آموزش به مشکل نخورید.

  این دوره برای چه کسانی توصیه می شود؟
  • دانشجویان رشته‌های: گرافیک، multi media، نقاشی، هنر، معماری، مهندسی کامپیوتر، کارگردانی، طراحان داخلی, عکاسی
  • مناسب برای مدیران هنری، مدیران خلاقیت و ایده‌پردازی، کارشناسان بازاریابی، کارشناسان دیجیتال مارکتینگ، طراحان UI و رابط کاربری
  • علاقه‌مندان به هنر و پیشرفت
  • صاحبان کسب و کارهای پویا و خلاق، مدیران استارتاپی و کانون‌های هنری
  • مناسب برای ادمین‌های شبکه‌های اجتماعی
  این دوره برای چه کسانی توصیه نمی شود؟
  • کسانی که به پیشرفت در زمینه‌های هنری علاقه‌ای ندارند.
  • افرادی که در حال حاضر تصمیم شرکت در دوره را ندارند.

  ویژگی های این دوره :

  • آموزش براساس جدیدترین نسخه نرم افزار فتوشاپ - (آموزش Photoshop CC)
  • ارائه آموزش به صورت کاملا علمی و عملی
  • مناسب برای تمامی بازار های کار
  • آموزش در سطح کاملا تخصصی (مبتدی تا پیشرفته)

  آنچه در این دوره می‌آموزید


  • تفاوت نرم افزارهای گرافیکی با یکدیگر
  • آشنایی با محیط نرم افزار و سفارشی سازی آن
  • ایجاد یک پروژه جدید
  • مدیریت مناسب یک فایل جهت چاپ
  • آشنایی با مفهوم رزولوشن و انتخاب صحیح آن
  • مفهوم حالت های رنگی مختلف و درک استفاده صحیح از آن
  • عمق رنگ در یک پروژه و تاثیر آن در تنوع رنگی
  • باز کردن پروژه های مختلف در نرم افزار و مدیریت پنجره ها
  • آشنایی با ابزار Zoom و Hand
  • آشنایی با پنل کاربردی Navigator
  • آشنایی با ابزار Move
  • آشنایی علمی با مفهوم لایه ها
  • آشنایی با ابزارهای Select
  • موارد استفاده از Marquee و Lasso ، Quick Selection ، Magic Wand
  • آشنایی با Feather در بخش های مختلف نرم افزار
  • آشنایی با ابزار Crop
  • استفاده از Slice Tool
  • نحوه استفاده از خطوط راهنما
  • ترکیب بندی در تصاویر با استفاده از خطوط راهنما
  • کاربرد ابزارهای Note Tool و Count Tool
  • آشنایی با ابزار Brush Tool
  • تفاوت ابزار Brush و Pencil
  • استفاده از Color Replacement برای تغییر رنگ بخش های مختلف یک تصویر
  • Opacity و چرایی استفاده از آن در پروژه ها
  • آشنایی با ابزارهای ترمیم
  • استفاده از Content Aware Move Tool
  • استفاده از ابزارهای History جهت تبدیل یک عکس به نقاشی
  • آشنایی با مجموعه Erasers
  • تفاوت رنگ ها در فتوشاپ و نحوه اعمال آنها به روش های مختلف در تصویر
  • مدیریت و ساخت یک گرادینت
  • آشنایی با ابزارهای Dodge و Burn
  • چطور با ابزار Spongeکیفیت رنگ ها را تغییر دهیم
  • آشنایی با ابزار Blur و تفاوت آن با Sharpen Tool
  • آشنایی با ابزار Smadge
  • مدیریت یک متن و مراحل نوشتن یک کلمه یا متن به صورت حرفه ای
  • نحوه فارسی سازی نرم افزار جهت نوشتن متن
  • آشنایی با Warp Text
  • آشنایی با Shapeها و خاصیت متفاوت آنها
  • آشنایی با مسیرها و تغییرات در آنها
  • آشنایی با پنل Path
  • آشنایی با ابزار Path
  • استفاده از ابزار Path جداسازی بخشهایی از یک تصویر
  • آشنایی با ابزار جدید Curvature Tool
  • آشنایی با پنل History
  • آشنایی کامل با مجموعه Layer Styles
  • آشنایی با Global Lights
  • اصلاح رنگ و نور تصاویر با استفاده از پنل Adjustment
  • آشنایی با نمودار Histogram و تحلیل مناسب آن
  • آشنایی با چرخه رنگ و نحوه اعمال یک تم رنگی خاص روی تصاویر
  • یاد بگیریم از طریق بهترین روش عکس های خود را سیاه سفید کنیم و بالعکس
  • آشنایی با مفهوم ماسک و موارد استفاده از آن
  • نقش مهم  Smart Objectدر حفظ کیفیت یک تصویر و مدیریت صحیح آن
  • چطور اندازه پروژه ها را توسط Image Size و Canvas Size تغییر دهیم
  • نحوه ادغام لایه ها با یکدیگر
  • آشنایی با مجموعه فیلترها
  • آشنایی با فیلترهای جدید Blure Gallery
  • استفاده از فیلترهای Cloud و Fiber و Lens Flare
  • و ...

   

  مدرس این دوره

  گوآنی

  گوآنی با فعالیت دو ساله در زمینه فایل های دیجیتالی جهت پیاده سازی کسب و کار مجازی سعی کرده است کمکی جهت بهبود این موضوع انجام دهد...

  52 دیدگاه برای آموزش فتوشاپ 2021 Photoshop CC ( ❤️ 100% کاربردی و رایگان ) – 101 جلسه

  1. میثم محمدی

   سلام.خسته نباشید
   برای طراحی بنر به صورت حرفه ای به نظرتون این پکیج مناسب هستش؟

   • تیم پشتیبانی

    سلام ودرود بله اموزش کامل داده شده

  2. محمد

   حضرت علی علیه السلام:
   زکات دانش،آموزش به کسانی است که شایسته آنندوکوشش درعمل به آن است.
   وچه زیباست عمل به فرموده مولایمان علی(ع) ممنون از زحماتتون

  3. لیلا

   سلام خسته نباشید…
   خیلی پکیج عالی هستش و خیلی خوب و جامع توضیح میدن… واقعا ممنونم

   • تیم پشتیبانی

    سلام ودرود ممنون ازشما لطف دارید

  4. علی میرزائی

   سلام آقای نکویی خدا قوت،فتوشاپم تو فونت فارسی مشکل داره بر عکس و جدا از هم می نویسه
   مثلا: علی رو می نویسه ی ل ع
   لطفا راهنماییم کنید

   • تیم پشتیبانی

    سلام ودرود
    موقه نصب زبان رو روی arabic/english بذارید

  5. میثم جلیلی

   سلام و عرض خسته نباشید
   میخاستم بدونم این دوره کامله یا هنوز در حال تولیده؟؟
   ممنوون

   • تیم پشتیبانی

    سلام این دوره کامل هست و از صفرتاصد هست

  6. مجتبی

   سلام با این آموزش دقیق چه چیزای یاد میگیرم

   شامل اینها میشه؟

   طراحی هدر
   طراحی بنر
   طراحی اسم و نوشته کرایکی
   کار کردن رو چهره

   • تیم پشتیبانی

    سلام ودرود همه این موارد اموزش داده شده

  7. miss habibi

   سلام من چطور میتونم کل آموزش ها رو به صورت دی وی دی بخرم؟

   • تیم پشتیبانی

    سلام ودرود فک میکنم زمانی که به سبد خرید اضافه میکنید گزینه خرید پستی داره.اگه نبود به پشتیبانی پیام بدید راهنمایی میکنند

  8. مژی

   سلام دستتون درد نکنه واقعا عالی بود

  9. سید علی افتخاری

   سلام ممنون از آموزش خوبتون

   • تیم پشتیبانی

    خواهش میکنم موفق باشید

  10. ali

   با سلام در این دوره آموزش ( افترافکتتون ) رو اضافه کردین چون یکی از دوستان در کامنتشون سوال کردن و شما نیز قول دادید که اضافه میشه الان اضافه شده؟؟
   با تشکر از شما

   • تیم پشتیبانی

    سلام هنوز خیر
    دوره افتر افکت در قالب دوره جداگونه ای ارائه خواهد شد

  11. حسن

   خیلی عالی اجرتون با الله

  12. محمد صالح طبری

   با سلام، ممنون

  13. محمد

   خیلی ممنون

  14. فاطی

   عالی مرسی

  15. عبادی

   واقعا ممنونم خیلی به دردم خورد آموزش تان ارزش خرید داشت

  16. مسلم میرزایی

   ممنون از زحمات شما عزیزان

  17. محمد

   بسیار عالی بود. متشکرم ازشما

  18. کیوان نامی

   سلام بی نهایت سپاس از گذاشتن این آموزش چند روزه دنبال آموزش فوتوشاپ خوب هستم تا که آموزش وب سایت شما را پیدا کردم واقعا آموزش خوبی بود ممنون

  19. mahdi

   سلام، ویدئو های آموزشی تون برای چه ورژنی هست؟
   با تشکر

  20. طاها

   تشکر فراوان

  21. محمد صادقی

   با سلام با تهیه این آموزش میتونم گیف بنر تبلیغاتی و کاور موسیقی رو بصورت حرفه ای طراحی کنم

   • تیم پشتیبانی

    سلام ودرود بله میتونید

  22. امید امین

   حالت 3D فتوشاپم و هر کاری می کنم فعال نمیشه چیکار باید بکنم؟

   • تیم پشتیبانی

    نسخه رو به درستی کرک کنید

  23. ولی الله منصوری

   سلام. من بیش از دوسال است که فتوشاپ کار می کنم. امروز آموزش شما را خرید و مشاهده کردم و مباحث را بصورت سریع نگاه کردم. بسیار روان و زیبا توضیح داده اید و توضیحات ساده و قابل فهم هستند، ممنون بابا آموزش خوبتون

  24. روح اله بهجت

   با سلام و تشکر از آموزشهای عالیتون
   نسخه فوتوشاپ من 2015.5 هست فیلتر tree غیر فعاله دلیلش چیه؟
   کارت گرافیکو هم آپدیت کردم.مد هم RGB هست

   • تیم پشتیبانی

    سلام سوالات فنی رو لطف کنید از طریق پنل رفع اشکال سایت بپرسید

  25. علی

   سلام.آموزش هاواقعا”کاربردی وعملی بود.ممنون

  26. sahar

   سلام وعرض ادب واقعا خوب عالی و اندیشمندانه توضیح دادید خیلی ممنونم استاد انشالله که همیشه خدا دل شاد و سرز نده باشید.
   در مورد ساخت سایت هم ممنون میشیم اگه تجربیاتی دارید به اشتراک بگذارید.

  27. هاشم

   سلام. میخواستم بدونم تو این مجموعه طراحی لوگو و کارت ویزیت هم دارین یا ن

   • تیم پشتیبانی

    سلام بله اموزش داده شده

  28. atefe

   با عرض سلام
   یه دنیا سپاس بابت آموزش های خوبتون
   توی قسمت ساخت کارت ویزیت بنده فرمودید که برای کارهای چاپی رزولیشن باید 300 باشه در صورتی که تو قسمت طراحی بنر اخر ویدئو رزورلیشن رو 72 ثبت و سیو کردید الان من یه ذره گیج شدم ممنون میشم راهنمایی کنید

   • تیم پشتیبانی

    سلام ببینید چون اندازه بنر بالاست و رزولوشن بالای اون توی چاپ مشکل ایجاد میکنه واسه همین اندازه رو کم میکنیم ولی کارت ویزیت چون اندازه بزرگی نداره برای کیفیت بهتر رزولوشن بالا میزنیم

  29. shadi

   سلام 3 تا سوال داشتم .1) میخواستم بدونم تو این دوره اموزش اینکه چطوری یه قالب با فتوشاپ طراحی کنیم و خروجی بگیریم هم هست ؟ 2)اموزش فتوشاپ بنر های تبلیغاتی سایت ها به شکل موشن هم هست یا اون یه دوره جدا میخواد ؟3) اموزش سایه زنی متن هم هست ؟

   • تیم پشتیبانی

    سلام ودرود
    اموزش طراحی قالب سایت اموزش داده شده
    اموزش ساخت بنر و پوستر رو گفتیم
    اموزش سایه زنی متن هم اشاره بهش شده

  30. حسین لطفی

   از سطح دوره راضی بودم
   ممنون

   • ستار محمودی (خریدار محصول)

    خواهش می کنم، نظر شما باعث دلگرمی ماست.

  31. مهدی محمدی

   سلام ممنون از سایت خوب تون
   لطفا دوره پروژه محور طراحی UI با فوتوشاپ رو هم ایجاد یا معرفی کنید خیلی گشتم دوره خوبی پیدا نکردم.
   بازم ممنون

   • ستار محمودی (خریدار محصول)

    لطف دارید. متاسفانه تا چند ماه آینده قصد ایجاد چنین دوره ای رو نداریم.

  32. رضا فیاضی

   ممنون ممنون ممنون -یه مشکلی برام پیش اومده بود می بایست هر چه سریعتر فتو شاپ رو یاد میگرفتم امشب برنامه آموزشی تونو گرفتم مشکلم حل شد خیلی ممنونم از زحماتتون

  33. مهدي

   خیلی خیلی تشکر
   خداوند در تمام مراحل زندگی پشتیبانتان باشد.ان شاء الله

  34. مهدی

   سلام. ببخشید یه سوال دیگه داشتم. من طراحی کرم ضد افتاب رو تا یه جایی انجام دادم و سیو کردم. حال از ادامش که میرم و با ابزار پن یه شکلی میکشم ؛ هنگام ریختن رنگ باالتو دیلیت بجای ناحیه میک سلکشن برعکس روی تمام صفحه رنگ میریزه. لطفا راهنمایی کنید

   • تیم پشتیبانی

    لطف کنید سوالات فنی رو از طریق پنل رفع اشکال سایت بپرسید که بتونم ببینم مشکلتون چیه و جواب بدم

  35. غلام

   چند وقت بود دنبال یه آموزش فتوشاپ به صورت کاربردی و به زبان ساده بودم که با جستجو در اینترنت به این آموزش رسیدم و خیلی راضیم از نحوه ی آموزش .
   درود بر شما جناب مهندس حمید زاده
   خداقوت.

   • تیم پشتیبانی

    سلام ودرود ممنون از شما
    خوشحالیم که راضی هستید

  36. فریناز

   بینظیر بود ممنون

  37. امیر علی

   دستتون درد نکنه تا جایی که دیدم خیلی خوب بود

  38. محمد

   سلام . ببخشید فتوشاپی ک تو این دوره اموزش میدید ورژن چنده ?

   • تیم پشتیبانی

    سلام وقت بخیر. اموزش همواره بروز میشه و تغییرات لازم را بر اساس ورژن های جدید اعمال می کنیم.

  39. چلداوی

   سلام آقای حمید زاده من میخواستم طراحی جلد کتاب یاد بگیرم آیا در این پکیج آموزش داده شده؟و اینکه میتونم بمدت 4 روز یاد بگیرم؟؟

   • تیم پشتیبانی

    سلام بله بستگی به خودتون داره که چقد تلاش بکنید و وقت بذارید

  40. مهدی

   سلام. ببخشید یه سوال دیگه داشتم. من طراحی کرم ضد افتاب رو تا یه جایی انجام دادم و سیو کردم. حال از ادامش که میرم و با ابزار پن یه شکلی میکشم ؛ هنگام ریختن رنگ باالتو دیلیت بجای ناحیه میک سلکشن برعکس روی تمام صفحه رنگ میریزه. لطفا راهنمایی کنید

   • تیم پشتیبانی

    سلام ورود لایه جدید باید بسازید

  41. سید باقر حسینی

   خیلی ممنون عالی بود

  42. seyedmm

   واقعا بهترین آموزش فوتوشاپی بود که تا حالا دیدم
   دمتون گرم
   واقعا ممنونم
   دوستان در خریدش شک نکنید

  43. مهدی

   با سلام و خسته نباشید خدمت شما خواستم عرض کنم که این اموزش فتوشاپ اخرین قیمتش با تخفیف همین69 تومن یا ممکن که بیشتر تخفیف بخوره با تشکر اگه میشه راهنمایی کنین و دیگه اینکه ما این اموزش بگیریم کار کنیم دیگه کلیه کارهایی که با فتوشاپ باید انجام بدیم میتونیم انجام بدیم یا نه

   • تیم پشتیبانی

    سلام ودرود
    شما باید دوره کاملا به فتوشاپ مسلط میشید
    تخفیف هم بصورت رندوم توی قسمت شگفت انگیز سایت میره باید هرروز سر بزنید

  44. رویا مقامی

   سلام
   ازتون خیلی تشکر میک نم بابت این آموزش حرفه ای فتوشاپ
   من تازه با سایت شما آشنا شدم و خیلی دارم ازش استفاده می کنم
   باز هم ممنون

   • تیم پشتیبانی

    سلام ودرود
    ممنون از لطف شما
    خیلی خوشحال هستیم در خدمت شماییم

  45. ali

   برای سطح مقدماتی چه مقدار از آموزش ها لازمه؟

   • تیم پشتیبانی

    سلام ودرود
    10 قسمت اول رو ببنید

  46. reza

   سلام. فتوشاپ نسخه CC با CS چه تفاوتی داره و کدوم بهتره؟؟
   با تشکر

   • تیم پشتیبانی

    فرق انچنانی نمیکنه
    نسخه های جدید امکانات بیشتری دارن
    نسخه های cc جدیدترن

  47. hossein

   نیاز به تعریف واقعا نیس عالی بود کاش کمی خلاصه تر توضیح می دادید

  48. علیرضا

   من تا حدودی فتوشاپ بلدم کار کنم در حد اندازه ای که بتونم روتوش کنم

   • تیم پشتیبانی

    خیلی ام عالی. میتونید از بخش ابزار ها به بعد ادامه بدید.

  49. میثم

   مرسی بابت دورتون عالی بود

  50. رضا

   تعداد مثال ها زیاد بود یکی از خوبی های این دوره بود.

  51. مهناز

   کتاب آموزشی دوره فتوشاپ و حضوری اون رو گذراندم و ولی به کیفت شما نبود. واقعا ایدال بودش.

  52. سامان محبی

   سلام خسته نباشید.
   دوره رو کامل آموزش دیدم و الان به لطف دوره ای شما و استاد دارم به صورت فریلنسر کار میکنم ایشالا موفق باشید.

  دیدگاه خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *